Datacap NV

Sitemap
Zoeken
Hulp
Internet beleidsverklaring

Internet beleidsverklaring

1. Gebruiksvoorwaarden Datacap website.

 

1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Datacap kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

 

1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Datacap. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.

 

Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Datacap verkrijgen (Datacap - t.a.v. Hans Ciers, Argendaalstraat 19, 8510 Kortrijk), tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

 

U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden, af te drukken en te reproduceren voor privť-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

 

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

 

Als Datacap u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Datacap tegen aanspraken van derden.

 

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Datacap

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Datacap-websites(www.datacap.be). De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Datacap-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks(bijvoorbeeld naar NET.Base) mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Datacap. U kunt uw verzoek sturen naar info@datacap.be van de site waar u een link naar wilt leggen.

 

1.4. Links naar andere websites beheerd door Datacap

Deze website bevat links naar andere Datacap-gerelateerde websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

 

1.5. Links naar websites beheerd door derden

De Datacap NET.Base-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Datacap controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Datacap en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Datacap de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

 

1.7. Aansprakelijkheid van Datacap

De informatie op Datacap NET.Base-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Datacap streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Datacap hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.

 

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U kunt de Datacap vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over de organisatie van datacap, aangeboden producten, ... zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u toegang wilt tot de klantenpagina's moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Datacap ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

2.1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Datacap verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Datacap, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

 

Datacap geeft in de regel de persoonlijke gegevens niet aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

 

2.2. Doel van verwerking

Bij het aanmaken van klantenaccount: Datacap verzamelt deze gegevens en gebruikt deze gegevens op indien nodig contact op te nemen met haar klanten. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wanneer u uw account verwidjert, kunnen wij niet meer aan uw gegevens.

 

2.3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Datacap uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

 

2.4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Datacap over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Datacap verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot info@datacap.be.

 

2.5. Gebruik van Cookies

Datacap maakt op haar website gebruik van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiŽren. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Adres:

 

Datacap NV

Argendaalstraat 19

8510 KORTRIJK (BELLEGEM)

 

Tel: 056/25.92.92

Fax.: 056/25.92.92

BTW: BE 12 12 12

 

 

Meer informatie over de wet op de bescherming van persoonsgegevens en privacy vind je op www.privacy.fgov.be

 

 

Laatste pagina-update: 21-03-2005
Printvriendelijk     Top 
 
rondje

rondje

Klant in de kijker


     
© 2004  - Sitemap - Zoeken - Hulp - Internet beleidsverklaring